Säännöt

« Takaisin

1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Nordic Waterproofing Oy (“Järjestäjä”)
Y-tunnus: Y-tunnus 2376370-5
Osoite: Rälssitie 6, 01510 Vantaa

2. KILPAILUN PÄÄTTYMISPÄIVÄ ja OSALLISTUMISKELPOISUUS

Kilpailuun voi osallistua 30.9.2020 asti. Osallistumisohjeet kerrotaan kilpailusivulla www.titankattokisa.fi.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Järjestäjän työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet.

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

3. VOITTAJAN VALITSEMINEN JA AJANKOHTA

Kilpailun voittaja arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu 7.10.2020. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Järjestäjällä oikeus valita tilalle toinen voittaja.

4. PALKINTO, VEROTUS JA TOIMITTAMINEN

Kilpailun palkinto on ohutkalvopaneeliaurinkovoimala asennettuna (arvo 9500 € sis. alv 24 %). Palkinto on saajan veronalaista tuloa. Voittaja sitoutuu ilmoittamaan palkinnosta veroilmoituksella.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle, ellei voittaja ole alaikäinen, jolloin voittajalla on oikeus siirtää voittamansa pääpalkinto nimeämälleen täysi-ikäiselle kolmannelle osapuolelle. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tavaraksi.

Palkinnon toimittamisesta sovitaan palkinnon saajan kanssa erikseen. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta / palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

5. SÄÄNNÖT KOSKEVAT KAIKKIA OSALLISTUJIA

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä tällä kilpailua koskevalla sivuilla.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Järjestäjä ei luovuta osallistujien tietoja kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta rekisteriselosteesta.

7. VOITTAJAN NIMEN JULKAISEMINEN

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

8. JÄRJESTÄJÄN JA KILPAILUUN OSALLISTUJAN VASTUUT

Kilpailuun osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. OIKEUDET KILPAILUN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Järjestäjälle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Järjestäjällä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

10. MUUT EHDOT

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailua koskevilla sivuilla: www.titankattokisa.fi.

Mitkään Järjestäjän järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.